Wskaźnik trwałości lampy LED

W opisach technicznych lamp znajdziemy wiele bardzo istotnych informacji, szczególnie ważnych porównując kilka produktów. Jedną z ważniejszych jest trwałość, którą określa symbol L70 (zazwyczaj >50000)

L70 mówi: natężenie świecenia nie spadnie poniżej 70% w porównaniu do stanu początkowego, przynajmniej w podanym czasie

Dość rzadko opis trwałości jest rozszerzony o współczynnik uszkodzeń np.: L70B50

B50 mówi nam, że dla przyjętego czasu 50% lamp spełni ten warunek, natomiast drugie 50% może tego warunku nie spełnić !

Zdarza się że wskaźnik uszkodzeń wynika z wykresu, tak jak w przypadku dokumentacji technicznej jednego z powszechnie znanych producentów lampy LED, zamiennika dla oprawek e40:

Jak widać, w tym przypadku degradacja diod LED na poziomie B50 zostanie osiągnięta już po 40.000 godzin.

Przekładając powyższe na praktykę. Zakładamy, że mamy do czynienia z obiektem, w którym mamy 3-zmianowy system pracy, siedem razy w tygodniu. B50, jak wynika z wykresu, w czasie około 40.000 godzin.

Z przykładu wynika zatem, że po okresie 4,5 lat, 50% lamp może stracić powyżej 30% swojej pierwotnej mocy. Nawet gdybyśmy byli mocno zapobiegliwi i zapewnili sobie 30% bufor mocy dla tych „dobrych” 50%, to co zrobić z resztą, która nie odpowiada już normom albo potrzebom?

A co w przypadku kiedy producent podaje L70=50.000 i nie podaje współczynnika B?   Dokładnie tak jak w przypadku z ww. wykresem… L70B15..? 50.000 h  – to raczej kompletne odnowienie inwestycji w ciągu zaledwie 5 lat.

Gwarancja producenta oczywiście niczego nie zmienia, jeżeli lampa nadal świeci, choćby tylko w 30% – wszystko jest zgodne z dokumentacją techniczną…

Przykład jest drastyczny i uwaga! z życia wzięty! Oczywiście podstawowym kryterium była cena. W obiekcie jednozmianowym i pięciodniowym tygodniu pracy, można się pokusić na niską cenę, bo problemy zaczną się za np. 10 lat. W każdym innym przypadku dokładniejsza analiza jest wskazana.

Lampa serii SHB charakteryzuje się bardzo wysoką żywotnością – L70B10. Wynika to głównie z opatentowanego systemu chłodzenia, który ma zasadniczy wpływ (w każdej lampie) na wydajność i żywotność LED.

About the author: Piotr Jagiello